Smart On Data - your guide in AI

SmartOnData is not just a website; it's your digital companion in the vast realms of Artificial Intelligence, affiliate marketing, cloud computing, data engineering, and analytics. Whether you're a seasoned professional seeking advanced insights or a beginner eager to explore the tech landscape, SmartOnData is your go-to destination.

How AI is used in data collection?

Artificial intelligence (AI) plays an important role in web data collection, especially when it comes to processing large amounts of data quickly and efficiently. One way AI is used in web data collection is through web scraping. Web scraping involves using automated bots or scripts to extract data from websites.

How can AI be used for data analytics?

AI and machine learning can automate much of the data analysis process, providing the ability to process vast amounts of data quickly—and often more accurately than humans. AI analytics can identify complex patterns and provide predictive insights that may not be readily apparent through manual analysis.

Can AI be used for affiliate marketing?

Affiliate marketers can automate tasks and save time by using AI tools. They can also use AI to generate content for their blogs, websites, social media sites, and emails. By using algorithms to analyze data and generate content, affiliates can create high-quality product descriptions, blog posts, and other content with minimal effort. Furthermore, AI can optimize content for search engines, ensuring that it ranks well and drives more traffic to affiliate marketing websites.


Our AI people

Fake people created by AI who work for SmartOnData.
Steven
Professor of Entrepreneurship. Mohout is de oprichter van Meetup Group - Growth Hacking Belgium.

Steven

Growth Engineer - entrepreneur turned mentor

Was de belangrijkste growth/marketing exec bij Dropbox, Eventbrite, Lookout, LogMeIn (IPO), and Uproar (IPO). Nu is hij de CEO/Founder van Qualaroo and GrowthHackers.com .

Sean Ellis

Key early growth/marketing exec at Dropbox.

Blake is een growth expert en een advisor voor verschillende bedrijven in de SF Bay Area. Hij spreekt regelmatig over Growth Hacking en Virale Marketing.

Blake Commagere

Growth Expert, Serial Entrepreneur, Angel Investor

Formules

Onderstaande formules zijn in functie van een doelgroep en zijn enkel een richtlijn.
Ze zullen van klant tot klant verschillen. Zij bestaan uit een gedeelte consulting, een gedeelte training en een gedeelte uitvoering en programmatie, afhankelijk van de bestaande kennis en noden van de klant.

Voor startups

 • Growth hacking analyse
 • Growth hacking dashboard op maat
 • Growth hacking training op maat
Vraag meer info

Marketing Bureau's

 • Algemene SEO trainingen
 • Algemene SEA trainingen
 • Algemene GA trainingen
 • White label SEO consultancy
 • White label SEA consultancy
Vraag meer info

E-commerce sites

 • SEO consultancy + SEO training op maat
 • SEA consultancy + SEA training op maat
 • Affiliate marketing training
Vraag meer info

KMO's

 • SEO consultancy
 • SEA consultancy
 • E-mail marketing
 • Content marketing
Vraag meer info

Andere belangrijke marketingtechnieken

Affiliate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij adverteerders hun partners (affiliates) belonen voor de gegenereerde verkopen of leads (zoals lidmaatschappen - abonnementen) die de affiliate heeft aangeleverd. Affiliates kunnen dit bewerkstelligen door onder andere advertenties van adverteerders op hun website te plaatsen. Als er uit het doorverwijzen van klanten naar de adverteerders een verkoop of lead volgt, ontvangt de affiliate hiervoor een vergoeding van de adverteerder.
Affiliate marketing
meer info
Guerrillamarketing is een marketingtechniek die poogt om met beperkte middelen een groot resultaat te bereiken. Guerrillamarketing is erop gericht om in een zeer korte tijd veel media-aandacht of aandacht van publiek te behalen. Veelal zijn deze kosten een fractie van de kosten die dure campagnes met zich meenemen.
Omdat het vaak om ludieke acties of een bijzondere stunt gaat, is het bij guerrillamarketing veelal kosteloos om de reclameboodschap te verspreiden. Blogs, radio en televisie zijn bij een goede stunt graag bereid om de campagne te melden als nieuws of curiositeit. Het kost de onderneming niets maar stelt hen wel in staat een groot publiek te bereiken.
Guerrillamarketing
meer info
Contentmarketing omvat alle soorten marketing waarbij 'content' - inhoud of informatie voor de consument - wordt gemaakt en verspreid. Die content kan zowel tekstueel als audiovisueel zijn, gaande van nieuws- en blogberichten over casestudy's en handleidingen tot video's en infographics.
Meestal proberen marketeers met contentmarketing aan branding te doen, al kan het ook gebruikt worden om meer direct klanten aan te trekken en te behouden. In tegenstelling tot traditionele reclame, tracht een onderneming of marketingbureau met contentmarketing geen diensten of producten te verkopen, maar consumenten informatie of advies te geven en op die manier vertrouwen of gezag op te bouwen.
Content Marketing
meer info
Succesvolle communicatie draait steeds meer om de juiste boodschap uitsturen op het juiste moment en door de juiste persoon. Databasemarketing stelt de marketer in staat zijn boodschap te verpersoonlijken naar elke individuele klant toe en zo een continue dialoog met zijn klant op te bouwen en te onderhouden.
Data-Driven marketing
meer info
E-mailmarketing is een vorm van direct marketing die e-mail gebruikt om commerciële of informatieve boodschappen naar een doelgroep te sturen. In de breedste zin kan elke e-mail die is gestuurd naar een potentiële of huidige klant worden beschouwd als e-mailmarketing, maar deze term wordt normaal gebruikt om te verwijzen naar:
Het sturen van e-mails met als doel het verbeteren van de relatie van een onderneming met zijn huidige of oude klanten en om klantloyaliteit en herhaal aankopen te vergroten.
Het sturen van e-mails met als doel om nieuwe klanten te werven of om oude klanten te overtuigen iets onmiddellijk te kopen.
Toevoegen van reclame in e-mails die door andere bedrijven naar hun klanten worden gestuurd.
E-mailmarketing
meer info
*/ ?>